18 jan

HTML

HTML of te wel HyperText Markup Language is de taal waarmee een browser een website toont. HTML bestaat uit platte tekst waarin met markeringstekens (tags) is aangegeven hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd door een webbrowser.

In de loop der jaren is het aantal verschillende tags dat in HTML wordt gebruikt, enorm uitgebreid. Om interpretatieproblemen te voorkomen heeft het World Wide Web Consortium (W3C) aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd.

Een handige website met een uitgebreid overzicht van alle HTML-tags is HTML handleiding van Hans de Jong.

19 jan

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op een webserver dynamische webpagina’s te creëren.

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot HTML.  (Uit: Wikipedia)