19 jan

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op een webserver dynamische webpagina’s te creëren.

Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: PHP: Hypertext Preprocessor. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot HTML.  (Uit: Wikipedia)

Related entries