18 jan

Hosting Provider

imageEen (Internet) Hosting Provider of een IHP is een ISP die diensten levert voor het toegankelijk maken van een internet domeinnaam en webhosting (het maken van een eigen website). Bij een IHP kan je onafhankelijk van je toegang tot het internet een domeinnaam registreren en ruimte voor een website huren. Dit gaat vaak in abonnementsvorm.

Bij de keuze voor de hosting provider spelen een aantal factoren een belangrijke rol.

  • Kosten. Wat wordt jaarlijks inrekening gebracht.
  • Service. Bereikbaarheid van de helpdesk en de snelheid waarmee vragen beantwoord worden.
  • Dienstverlening. Hoeveel taken uithanden worden genomen.
  • Uptime. De tijd dat de server online is. Een percentage van 100% is ideaal, maar onmogelijk omdat er ook onderhoud aan een server moet worden gepleegd. een percentage van 99.7 % is daarom ook uitstekend.
  • Software. Webservers maken gebruik van software. Denk hierbij aan de software voor de server zelf (meestal UNIX of Windows), maar ook de software om uw website te laten draaien (Apache, MySQL en PHP). Belangrijk is dat deze software altijd up-to-date is. Controleer dit vooraf!
  • ….

Ieder moet voor zich een afweging maken wat voor hem of haar het beste is en het zwaarste weegt.

18 jan

HTML

HTML of te wel HyperText Markup Language is de taal waarmee een browser een website toont. HTML bestaat uit platte tekst waarin met markeringstekens (tags) is aangegeven hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd door een webbrowser.

In de loop der jaren is het aantal verschillende tags dat in HTML wordt gebruikt, enorm uitgebreid. Om interpretatieproblemen te voorkomen heeft het World Wide Web Consortium (W3C) aanbevelingen opgesteld over welke tags geldig zijn en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd.

Een handige website met een uitgebreid overzicht van alle HTML-tags is HTML handleiding van Hans de Jong.