21 jan

Voorbereiding installatie WordPress

Zoals aangegeven in het vorige artikel zijn er een aantal manier om WordPress te installeren. De mogelijkheid om kosteloos bij WordPress.com snel een eigen blog te maken, waarbij een standaard WordPress installatie voor je klaar gezet wordt, zullen we in deze cursus niet behandelen omdat de mogelijkheden voor het kiezen van een eigen thema’s en dergelijke bij WordPress.com zeer beperkt zijn.

Een groot aantal internet hosting providers bieden de mogelijkheid om een ‘vijfminuten‘ installatie (soms ‘one-button’ installatie genoemd) te laten uitvoeren. Hierbij worden veel instellingen en opties automatisch uitgevoerd. Ook deze manier zullen we niet behandelen.

In de cursus gaan we een WordPress installatie handmatig uitvoeren. Het is iets meer werk, maar zoals je zult merken nog steeds geen ‘rocket sience’ en het geeft je meer controle over je installatie.

Voordat je begint met de installatie van WordPress moeten er eerst een aantal voorbereidingen worden getroffen.

Stap 1 Programma’s

We hebben onder andere een FTP-programma nodig en een programma om PHP-bestanden mee te bewerken. Bovenal hebben we natuurlijk ook de installatiebestanden van WordPress nodig.

Downloads:

Stap 2 Gegevens

De volgende stap is het verzamelen van de benodigde gegevens via de hosting provider. Om te beginnen heb je de database gegevens nodig. Sommige hosting providers verstrekken die automatisch bij het aanmaken van het pakket, bij andere moet je de database zelf aanmaken. Afhankelijk van het service niveau van de provider kunne ze je hier gratis bij helpen. De gegevens worden gebruikt om het wp-config.php bestand aan te passen.
Daarnaast heb je de FTP gegevens nodig. Hiervoor geldt het zelfde. De hostingprovider kan je deze verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om de FTP verbinding tot stand te brengen met je FTP-programma.