09 mrt

Menu’s: navigatie op je website

Om binnen een website van de ene naar de andere pagina te gaan kunnen we een menu gebruiken. Niet elk thema biedt ondersteuning voor een menu, maar de meeste gelukkig wel. Vaak is het zelfs mogelijk meerdere menu’s binnen één webpagina te hebben. Standaard is er vaak een menu aanwezig, maar wij willen dit liever naar onze hand zetten.

menu's

Om een Menu aan te maken of het bestaande Menu te bewerken gaat men naar Weergave – Menu’s in de backend van onze website. Standaard heeft WordPress al een menu voor ons gegenereerd. In vele gevallen worden nieuwe pagina’s automatisch aan het menu toegevoegd. In dit artikel proberen we  hier wat meer controle over te krijgen.

In het overzicht staat het standaard menu. We beginnen met het aanmaken van een nieuw menu. Druk op de knop voeg een nieuw menu toe en geef het een zinvolle naam zoals bijvoorbeeld “Hoofdmenu” bij het invoervenster Menunaam en druk op Menu aanmaken.  Links zien we een venster met een overzicht van onze pagina’s. Selecteer de gewenste pagina’s en voeg deze toe aan het menu. We kunnen nu spelen met de volgorde, waarbij we zelfs een pagina onder een andere pagina kunnen plaatsen, zodat we een submenu creëren.

Op deze manier is het ook mogelijk een menu-item te maken van een link naar een andere website.

Op het moment dat we een nieuw menu maken verschijnt er helemaal bovenaan in ons scherm naast Menu’s bewerken een tweede tabblad met Locaties beheren. Op dit tabblad kunnen we aangeven wat ons Primaire Menu is. Hiermee wordt bedoelt het menu dat de hoofdnavigatie van de website laat zien. Zorg dat het menu dat geld als het hoofdmenu, hier wordt geselecteerd.