09 feb

Installeren WordPress

Nu de voorbereiding (downloaden van WordPress bestanden, PHP-editor en FTP-programma) zijn gedaan kunnen we beginnen met het echte werk, het feitelijke installeren van onze nieuwe website. En dat WordPress een zeer gebruiksvriendelijk content management systeem is zal al blijken uit hoe gemakkelijk het installeren van het CMS gaat.

We gaan op zoek naar de uitgepakte bestanden die we hebben gedownload van www.wordpress.org. Hierbij maakt het niet uit of je kiest voor de Engelse of Nederlandse versie.

Stap 3 Offline configuratie

Met een tekst-editor passen we het wp-config-sample.php bestand aan. We voeren de databasegegevens in op de daarvoor bestemde plaatsen.

/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here‘);
/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘username_here‘);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here‘);

…..

/**WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = ‘wp_‘;

Gebruik hiervoor geen MS-Word, dit programma is niet geschikt om PHP en andere internet bestanden mee te bewerken omdat het extra codes meegeeft waardoor het bestand onbruikbaar wordt.

We slaan het bestand op onder de naam wp-config.php, dus je kunt -sample weghalen!

Stap 4 Uploaden installatie bestanden

Installeren met FTP-programmaVervolgens kunnen we het gehele WordPress pakket, met het aangepaste wp-config.php bestand upload met het FTP-programma. Zorg dat alle bestanden worden overgezet. Dus alle bestanden in de root en de drie mappen wp-admin, wp-content en wp-includes met alle inhoud. Het overzetten van de bestanden kan, afhankelijk van de snelheid van de verbinding, eventjes duren. Wanneer het uploaden is afgerond ga je in je browser naar de domeinnaam van je website om de laatste stap van het installeren te voltooien.

Stap 5 Online configuratie en het installeren afronden.

Nu komen we in het installatiescherm waar de laatste informatie wordt gevraagd.

Website titel: Vul hier in de naam van je website, dit kun je later nog aanpassen.

Gebruikersnaam: Geef hier de naam op die je gebruikt om in te loggen, standaard is dit admin, maar dit is tevens een heel onveilige. Kwaadwillende gebruiken deze altijd als eerste.

Wachtwoord: Vul tweemaal hetzelfde wachtwoord in. Er wordt aangegeven of dit een goed wachtwoord is of niet. Een sterk wachtwoord heeft getallen,hoofdletters en kleine letters en leestekens, en bestaat uit minimaal 8 tekens. Overbodig om aan te geven dat je dit wachtwoord goed moet onthouden!

E-mailadres: vul hier een bestaand e-mailadres van jezelf in!

Als laatste kun je nog aangeven of Google je website mag vinden of niet. Maak hierin je eigen keuze en druk op WordPress Installeren.